top of page

香港腦癇學會(HKES)成立於二零零二年,本會目標是提高公眾對腦癇的認識並鼓勵腦癇研究。此外,我們致力促進腦癇的預防。診斷、治療和護理、完善腦癇教育和培訓。

關於我們

IMG_5173.JPG
香港腦癇學會委員會 

主席

Dr. Poon Tak Lap 

副主席

Dr. Maggie Yau 

秘書

Dr. Adrian Hui 

財務

Dr. Noble Kwan 

委員會成員

 

Dr Eva Fung

Dr Ben Fung 

Dr. Kevin Cheng

Dr. Jonathan Chu

Dr. Gardian Fong
Dr Emily Chan 

Dr Michael See 

Dr. Deyond Siu

Dr. HT Wong

Dr Selene Yu 

Dr. XL Zhu

榮譽法律顧問

Ms Vivian MF Yeung

前任主席

Dr. Howan Leung 

 

bottom of page